Waarom?

Waarom Energie-damwanden gebruiken:

De Energie-damwanden zijn uiterst milieuvriendelijk
Rendementen van 500 % zijn realiseerbaar (COP van 5,0)
Lage installatiekosten t.o.v. andere geothermische installaties
Het is een geheel gesloten systeem, waardoor er geen vloeistoffen in de bodem worden gebracht of er aan worden onttrokken
Door het aanbrengen van de damwanden, vindt er geen verstoring van de bodem plaats
De energiebron is 24/7 beschikbaar gedurende het gehele jaar
De Energie-damwanden zijn niet alleen geschikt als warmtebron, maar kunnen ook voor koeling gebruikt worden
Damwanden kunnen d.m.v. trillen of drukken worden aangebracht, waardoor installatie risico calculeerbaar is en geen grondlagen of watervoerende lagen verstoord worden
Hoge installatie snelheden kunnen worden gehaald
Het staal is 100% recyclebaar
Het systeem levert een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit door het afkoelen van het oppervlaktewater
Damwanden hebben naast hun functie van grond en waterkering, een extra functie als energiebron
Geringe bouwhoogte van het systeem, dus ruimtebesparing
Het systeem kan eventueel ook achteraf aangebracht worden
Het systeem is geruisloos
Het systeem draagt effectief bij aan de reductie van CO2 uitstoot
Energie-damwanden zijn een uiterst duurzame oplossing
Gasloos verwarmen