Het Principe

Waarom Energie-damwanden toepassen?

De Energietransitie in Nederland naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050, vraagt om nieuwe oplossingen in het vinden van “nieuwe” energiebronnen.

Nederland heeft zich verbonden aan het klimaatverdrag van Parijs. Daarnaast wil men binnen afzienbare tijd de gaskraan dichtdraaien en alle nieuwbouwprojecten moeten nu al gasloos worden gerealiseerd. Men is daarom naarstig op zoek naar nieuwe duurzame energiebronnen.

Een grote beschikbare energiebron is de bodem. Geothermische installaties onttrekken nu al energie uit de bodem om o.a. gebouwen te kunnen verwarmen, maar een andere duurzame energiebron die nog nagenoeg onbenut is gebleven is die van het (grond)water. Een mogelijkheid om deze bron optimaal te benutten is door middel van geactiveerde stalen damwanden. Met de Energie-damwanden van Gooimeer wordt de oneindig beschikbare energiebron van het (grond)water optimaal benut omdat deze bron 24/7 gedurende het hele jaar beschikbaar is.

In Nederland worden al zeer veel stalen damwanden toegepast voor grond en/of waterkerende constructies en zeker de komende jaren moeten er nog veel geïnstalleerd worden, o.a. bij nieuwbouw projecten of ter plaatse van kademuren in binnensteden welke gerenoveerd moeten worden. Maar een nieuwe extra functie van deze stalen damwanden is die van oneindige energiebron: de Energie-damwanden. Hiermee kunnen achterliggende huizen en gebouwen eenvoudig worden verwarmd of gekoeld door middel van deze duurzame beschikbare energie.

De stalen damwanden worden voordat ze worden aangebracht in de bodem, voorzien van collectoren. Door deze collectoren stroomt een speciale vloeistof, die de duurzame energie uit het (grond)water haalt, waarmee gebouwen d.m.v. warmtepompen kunnen worden verwarmd of gekoeld. Deze gratis energiebron is oneindig beschikbaar en ligt letterlijk voor de deur. Als de warmtepomp zijn elektrische energie ook nog via zonnecollectoren krijgt, is het gehele systeem zelfs energie neutraal en ook 100 % CO2 neutraal.

Het economische voordeel en de mogelijkheden zijn enorm. Doordat damwanden al vaak geplaatst moeten worden, worden de installatiekosten bijna volledig bespaard. Een ander groot voordeel is dat door het aanbrengen van de damwanden er geen verstoring van de bodem plaatsvindt, dit in tegenstelling tot geothermische boringen. Het is een geheel gesloten systeem, waardoor er geen vloeistoffen in de bodem worden gebracht of er aan worden onttrokken. Daarnaast is de bouwtijd relatief kort t.o.v. andere systemen, omdat vele damwanden per dag kunnen worden aangebracht.

De repeteerbaarheid en opschaalbaarheid is heel groot. Stalen damwanden zijn daarnaast een perfecte geleider terwijl water een zeer grote warmte opslagcapaciteit heeft. Door deze perfecte combinatie kunnen zeer hoge rendementen worden behaald,  waarbij 500% rendement (een COP van 5,0) zeker realiseerbaar is.

Het systeem is geruisloos en als er per saldo meer energie aan het (grond)water onttrokken wordt voor het verwarmen van gebouwen dan er onttrokken wordt voor (extreme) koeling, dan wordt de bodem en het oppervlaktewater zelfs op lange termijn afgekoeld. Door het besparen van CO2, levert het ook een positieve bijdrage aan het tegengaan van het opwarmen van de aarde. Daarnaast levert het systeem een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit door het afkoelen van het oppervlaktewater.

Het product (volledig staal) is 100% recyclebaar. Indien het ooit verwijderd zou moeten worden, is dit dan ook een zeer milieuvriendelijke optie en draagt het bij aan de circulaire economie.

Energie-damwanden zijn de oplossing waar werkelijk de gehele samenleving op lange termijn van kan profiteren in de nabije toekomst.