Hoe werkt het?

Bekijk hier onze animatie over
hoe de Energie-damwanden werken

Stalen damwanden worden normaliter gebruikt voor grond- en of waterkeringen, maar een nieuwe extra functie is die van duurzame energiebron. Want door de damwanden te voorzien van de juiste collectoren kan er gratis energie uit de bodem worden gehaald waarmee huizen en gebouwen eenvoudig verwarmd of gekoeld kunnen worden, het hele jaar door.

Als ergens een damwand moet worden geplaatst, brengen wij hier vooraf collectoren op aan. Door deze collectoren wordt een speciale vloeistof rondgepompt. Dit is een geheel gesloten systeem, waardoor geen vloeistoffen in de bodem worden gebracht of eraan worden onttrokken.

Een elektrisch aangedreven warmtepomp haalt de beschikbare energie via de Energie-damwanden uit de bodem en grond- of oppervlaktewater. Dit zijn oneindige duurzame energiebronnen, welke het hele jaar door onbeperkt beschikbaar zijn. 

De warmtepomp brengt deze energie die door de speciale vloeistof uit de leidingen van de energiedamwand wordt aangevoerd, van een laag temperatuurniveau naar een hoog temperatuurniveau door middel van een compressor, een drukverhoger.

Hiervoor maakt de warmtepomp gebruik van een speciaal medium, namelijk een koudemiddel, dat warmte kan transporteren.  Vervolgens wordt deze warmte aan een afgifte systeem in de woning afgegeven. Hierbij valt te denken aan tapwater voor bijvoorbeeld douche of bad of aan een vloerverwarming.

Het expansieventiel, een drukverlager, zorgt er uiteindelijk voor dat het koudemiddel van een hoog temperatuurniveau weer naar een laag temperatuurniveau wordt gebracht, zodat er weer nieuwe energie uit de bodem en/of water via de energie-damwanden gehaald kan worden.

Met dit systeem kunnen zo zeer hoge rendementen van meer dan 500% behaald worden, doordat het grootste gedeelte van de benodigde energie wordt gewonnen uit duurzame bronnen. 

Door deze uiterst duurzame oplossing kunnen gebouwen het gehele jaar worden verwarmd, maar tijdens warme periodes kan de richting ook worden omgedraaid en kunnen deze gebouwen eveneens worden gekoeld.

Zo hebben de stalen damwanden niet alleen een grond en of waterkerende functie, maar zo functioneren ze ook als onbeperkte duurzame energiebron 365 dagen per jaar.