Patent

Patent op het Energie-damwanden systeem

De milieuvriendelijke en duurzame Energie-damwanden zijn door Gooimeer B.V. in samenwerking met SPS Energie (gevestigd in Duitsland) ontwikkeld.

Dit duurzame en milieuvriendelijke systeem biedt veel voordelen die ook het klimaatverdrag van Parijs ten goede komen, omdat zo enorm veel CO2-uitstoot bespaard kan worden. De bouwsector- en duurzame bouwontwikkelaars die rekening willen houden met de toekomst en duurzame energietransitie kunnen de Energie-damwanden meenemen in het ontwerp van hun huizen, woonwijken en de bouw van gebouwen vlakbij kademuren en stalen beschoeiingen. 

De QsHeat® Energie-damwanden zijn gepatenteerd door SPS Energy uit Duitsland onder nummer EP 2 374 942 B1. Gooimeer is Licentiehouder van de QsHeat® Energie-damwanden in Nederland en de hele Benelux..